گفته های دل من زیر آسمان خدا

دل نوشته هام
سه‌شنبه 16 مهر 1387

به من تبریک بگو !

                به من تبریک بگو !!!

           زیبای من  

                       روز تولدت را  

                                      به من تبریک بگو 

                                                           به من که سرشار از  

                                                                                      آمدن توام . 

 

           ( آمدن : زادن ) 

 

            متولدین ماه مهر : 

                          دوستای گلم تولدتون مبارک 

 

            آراز     ۱  

                        اعظم  ۱ 

                                     نجمه  ۱  

                                                  حمید  ؟ 

                                                               محمدامین   ۲۸