گفته های دل من زیر آسمان خدا

دل نوشته هام
پنج‌شنبه 1 فروردین 1392

عیدتون مبارک

 

     

                                   
                                                   ساده میگم عیدتون مبارک

 

                                          دلم واسه همه عیدای کودکی تنگ شده...