گفته های دل من زیر آسمان خدا

دل نوشته هام
پنج‌شنبه 25 شهریور 1389

ابدی

ابدی


یک نفس 

                      یک بوسه

                                                   طعم شیرین ابدی... 

 

 

 

                تقدیم به همنفس زندگیم