گفته های دل من زیر آسمان خدا

دل نوشته هام
سه‌شنبه 22 اردیبهشت 1388

بیچاره من!

             بیچاره من!

       * آدم واقعا

       خسته بود

       تو که آدم نبودی

       بدانی وسوسه سیب

       یعنی چه!!!

       حوایی هم نداشتی

       تا با آن

       هوایی تازه کنی...

       حتی رنگ سیب 

       را هم

       نمی دانستی

       (تنهاتر از تو نبود!!)

       ... بیچاره آدم

       نه بیچاره من که

        دل به تو دادم!

        ................

        * خدا

        در مزرعه اش

        گندم کاشته بود

        نکند هوای گندم

        تورا

        هوایی کرده بود

        که سراغی از

        حوایت نگرفتی!!! 

 

         فروردینی های عزیز تولدتون مبارک 

         نسرین ۱ 

                     احمد ؟ 

                                امیر  ؟ 

                                           رضا(یه پسر شیطون) ۵

          اردیبهشتی های عزیز تولدتون مبارک 

          آرمین ۱۳ 

                        فرزانه ۱۳ 

                                       غزل ۲۴